Należność za obiady powinna wpłynąć do 10 – tego każdego miesiąca na konto szkoły.

Numer konta: 14 1240 2890 1111 0010 3577 5705

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
ul. Pułaskiego 25
15-337 Białystok

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc żywienia

PRZELEWY ZA OBIADY NALEŻY DOKONYWAĆ BEZWZGLĘDNIE W WYZNACZONYCH TERMINACH. Nie wolno przelewać z wyprzedzeniem, np. we wrześniu za październik.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza naliczanie odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

NIEOBECNOŚĆ DZIECKA – odpisy należy zgłaszać w systemie „STOPEREK” –  https://panel135.stoperek.pl/

Instrukcja zgłoszenia nieobecności dziecka (pdf)

W przypadku rezygnacji z obiadów w trakcie roku szkolnego zgłoszenie w sekretariacie szkoły powinno nastąpić najpóźniej 3 dni przed końcem miesiąca.

HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


MiesiącTermin wpłatyIlość obiadówKwota
Wrzesień1-10.09.20191672,00
Październik 1-10.10.2019 2199,00
Listopad 1-10.11.20191981,00
Grudzień1-10.12.20191463,00
Styczeń1- 0.01.20201045,00
Luty1-10.02.20202090,00
Marzec1-10.03.20202090,00
Kwiecień1-10.04.20201254,00
Maj1-10.05.2020 2090,00
Czerwiec1-10.06.2020 1776,50

*Cena jednego obiadu obowiązująca od września 2019r. – 4,50zł

Jadłospis przedszkolny bezmleczny 14-17.07.2020
Pobierz plik
Jadłospis przedszkolny 14-17.07.2020
Pobierz plik
Wniosek na obiady 2020/2021
Pobierz plik
Zgłoszenie rezygnacji z obiadów
Pobierz plik