Należność za obiady powinna wpłynąć do 10 – tego każdego miesiąca na konto szkoły.

Numer konta: 14 1240 2890 1111 0010 3577 5705

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
ul. Pułaskiego 25
15-337 Białystok

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc żywienia

PRZELEWY ZA OBIADY NALEŻY DOKONYWAĆ BEZWZGLĘDNIE W WYZNACZONYCH TERMINACH. Nie wolno przelewać z wyprzedzeniem, np. we wrześniu za październik.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza naliczanie odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

NIEOBECNOŚĆ DZIECKA – odpisy należy zgłaszać w systemie „STOPEREK” –  https://panel135.stoperek.pl/

Instrukcja zgłoszenia nieobecności dziecka (pdf)

W przypadku rezygnacji z obiadów w trakcie roku szkolnego zgłoszenie w sekretariacie szkoły powinno nastąpić najpóźniej 3 dni przed końcem miesiąca.

HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022


MiesiącTermin wpłatyIlość obiadówKwota
Wrzesień1-10.09.2021 19 76 zł
Październik 1-10.10.2021 2080 zł
Listopad 1-10.11.2021 1976 zł
Grudzień1-10.12.2021 16 64 zł
Styczeń1- 10.01.2022 13

informacja dotycząca opłaty za obiady za miesiąc
styczeń KWOTA 40 zł. (kwota została pomniejszona o okres 20-22.12.2021, okres 03.-05.2022 r. zostanie odliczony w lutym)
40 zł
Luty1-10.02.2022 klasy I-IV- 64 zł
klasy V-VIII – 24 zł
Marzec1-10.03.2022 2392 zł
Kwiecień1-10.04.2022 1664 zł
Maj1-10.05.2022 1768 zł
Czerwiec1-10.06.2022 1560 zł

*Cena jednego obiadu obowiązująca od września 2021 r. – 4 zł

Jadłospis szkolny 16-20.05.2022
Pobierz plik
Jadłospis przedszkolny bezmleczny 16-20.05.2022
Pobierz plik
Jadłospis przedszkolny 16-20.05.2022
Pobierz plik
Karta zgłoszenia dziecka na obiady 2022/2023
Pobierz plik
Oświadczenie o rezygnacji z obiadów
Pobierz plik