Należność za obiady powinna wpłynąć do 10 – tego każdego miesiąca na konto szkoły.

Numer konta: 14 1240 2890 1111 0010 3577 5705

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
ul. Pułaskiego 25
15-337 Białystok

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc żywienia

PRZELEWY ZA OBIADY NALEŻY DOKONYWAĆ BEZWZGLĘDNIE W WYZNACZONYCH TERMINACH. Nie wolno przelewać z wyprzedzeniem, np. we wrześniu za październik.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza naliczanie odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

NIEOBECNOŚĆ DZIECKA – odpisy należy zgłaszać w systemie „STOPEREK” –  https://panel135.stoperek.pl/

Instrukcja zgłoszenia nieobecności dziecka (pdf)

W przypadku rezygnacji z obiadów w trakcie roku szkolnego zgłoszenie w sekretariacie szkoły powinno nastąpić najpóźniej 3 dni przed końcem miesiąca.

HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022


MiesiącTermin wpłatyIlość obiadówKwota
Wrzesień1-10.09.2021 19 76 zł
Październik 1-10.10.2021 2080 zł
Listopad 1-10.11.2021 1976 zł
Grudzień1-10.12.2021 16 64 zł
Styczeń1- 10.01.2022
Luty1-10.02.2022
Marzec1-10.03.2022
Kwiecień1-10.04.2022
Maj1-10.05.2022
Czerwiec1-10.06.2022

*Cena jednego obiadu obowiązująca od września 2021 r. – 4 zł

Jadłospis szkolny 30.11-03.12.2021
Pobierz plik
Jadłospis przedszkolny bezmleczny 30.11-03.12.2021
Pobierz plik
Jadłospis przedszkolny 30.11-03.12.2021
Pobierz plik
Wniosek na obiady 2021/2022
Pobierz plik
Zgłoszenie rezygnacji z obiadów
Pobierz plik