Należność za obiady powinna wpłynąć do 10 – tego każdego miesiąca na konto szkoły.

Numer konta: 14 1240 2890 1111 0010 3577 5705

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
ul. Pułaskiego 25
15-337 Białystok

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc żywienia

PRZELEWY ZA OBIADY NALEŻY DOKONYWAĆ BEZWZGLĘDNIE W WYZNACZONYCH TERMINACH. Nie wolno przelewać z wyprzedzeniem, np. we wrześniu za październik.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza naliczanie odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

NIEOBECNOŚĆ DZIECKA – odpisy należy zgłaszać w systemie „STOPEREK” –  https://panel135.stoperek.pl/

Instrukcja zgłoszenia nieobecności dziecka (pdf)

W przypadku rezygnacji z obiadów w trakcie roku szkolnego zgłoszenie w sekretariacie szkoły powinno nastąpić najpóźniej 3 dni przed końcem miesiąca.

HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024


MiesiącTermin wpłatyIlość obiadówKwota
Wrzesień1-10.09.2023 15 70,50 zł
Październik 1-10.10.2023 2198,70 zł
Listopad 1-10.11.2023 2198,70 zł
Grudzień1-10.12.2023 1675,20 zł
Styczeń1- 10.01.2024 13
61,10 zł
Luty1-10.02.2024
19 89,30 zł
Marzec1-10.03.2024 1989,30zł
Kwiecień1-10.04.2024 2094 zł
Maj1-10.05.2024
Czerwiec1-10.06.2024

*Cena jednego obiadu obowiązująca od stycznia 2023 r. – 4,70 zł

Jadłospis szkolny 08-12.04.2024
Pobierz plik
Jadłospis przedszkolny bezmleczny 08-12.04.2024
Pobierz plik
Jadłospis przedszkolny 08-12.04.2024
Pobierz plik
Karta zgłoszenia dziecka na obiady 2022/2023
Pobierz plik
Oświadczenie o rezygnacji z obiadów
Pobierz plik