Należność za obiady powinna wpłynąć do 10 – tego każdego miesiąca na konto szkoły.

Numer konta: 14 1240 2890 1111 0010 3577 5705

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
ul. Pułaskiego 25
15-337 Białystok

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc żywienia

PRZELEWY ZA OBIADY NALEŻY DOKONYWAĆ BEZWZGLĘDNIE W WYZNACZONYCH TERMINACH. Nie wolno przelewać z wyprzedzeniem, np. we wrześniu za październik.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza naliczanie odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

NIEOBECNOŚĆ DZIECKA – odpisy należy zgłaszać w systemie „STOPEREK” –  https://panel135.stoperek.pl/

Instrukcja zgłoszenia nieobecności dziecka (pdf)

W przypadku rezygnacji z obiadów w trakcie roku szkolnego zgłoszenie w sekretariacie szkoły powinno nastąpić najpóźniej 3 dni przed końcem miesiąca.

HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


MiesiącTermin wpłatyIlość obiadówKwota
Wrzesień1-10.09.2020 1881 zł
Październik 1-10.10.2020 2194,50 zł
Listopad 1-10.11.2020 1881 zł
Grudzień1-10.12.2020 1672 zł
Styczeń1- 10.01.2021 1254 zł
Luty1-10.02.2021 2080,00 zł
Marzec1-10.03.2021 2392 zł
Kwiecień1-10.04.2021 1872 zł
Maj1-10.05.2021 1664 zł
Czerwiec1-10.06.2021 1976 zł

*Cena jednego obiadu obowiązująca od września 2020 r. – 4,00 zł

Jadłospis szkolny
Pobierz plik
Jadłospis przedszkolny bezmleczny 02-06.08.2021
Pobierz plik
Jadłospis przedszkolny 02-06.08.2021
Pobierz plik
Wniosek na obiady 2021/2022
Pobierz plik
Zgłoszenie rezygnacji z obiadów
Pobierz plik