W roku szkolnym 2020/2021 dzienna stawka żywieniowa wynosi: 6,60 zł.

Dzieci na diecie eliminacyjnej (produkty mleczne) – Oświadczenie i  zaświadczenie lekarskie należy złożyć w Sekretariacie ZS-P Nr 2 do 15 września 2020 r.

Odpis za żywienie

Nieobecność dziecka należy zgłaszać przez system STOPEREK.PL.

Instrukcja zgłoszenia nieobecności dziecka. Poniżej plik pdf.

W czasie nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień jego nieobecności.

Odpis za pierwszy dzień nieobecności dziecka przysługuje w przypadku, gdy absencja ta zostanie zgłoszona co najmniej jeden dzień wcześniej do godz. 12:00.

Rozliczenie kosztów wyżywienia dokonywane jest po zakończeniu miesiąca, a naliczaną opłatę pomniejsza się o przysługujący odpis żywieniowy z poprzedniego miesiąca.

Jeżeli nieobecność dziecka zostanie zgłoszona w poniedziałek, opłata za ten dzień nieobecności nie jest odliczana.

Telefoniczne zgłaszanie nieobecności dziecka w danym dniu nie upoważnia do odpisu za ten dzień.


Jadłospis przedszkolny 17-21.01.2022
Pobierz plik
Jadłospis przedszkolny (bezmleczny) 17-21.01.2022
Pobierz plik
Instrukcja zgłoszenia nieobecności dziecka w systemie stoperek
Pobierz plik