Od stycznia 2023 r. dzienna stawka żywieniowa wynosi: 8,50 zł.

Śniadanie z 2,50 na 2,30
Podwieczorek z 2,50 na 2,70
Obiad b/z 3,50
Ogólna stawka b/z 8,50

Dzieci na diecie eliminacyjnej (produkty mleczne) – Oświadczenie (wzór do pobrania poniżej) i zaświadczenie lekarskie należy złożyć w Sekretariacie ZS-P Nr 2 do 15 września 2021 r.

Odpis za żywienie

Nieobecność dziecka należy zgłaszać przez system STOPEREK.PL.

Instrukcja zgłoszenia nieobecności dziecka. Poniżej plik pdf.

W czasie nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień jego nieobecności.

Odpis za pierwszy dzień nieobecności dziecka przysługuje w przypadku, gdy absencja ta zostanie zgłoszona co najmniej jeden dzień wcześniej do godz. 12:00.

Rozliczenie kosztów wyżywienia dokonywane jest po zakończeniu miesiąca, a naliczaną opłatę pomniejsza się o przysługujący odpis żywieniowy z poprzedniego miesiąca.

Jeżeli nieobecność dziecka zostanie zgłoszona w poniedziałek, opłata za ten dzień nieobecności nie jest odliczana.

Telefoniczne zgłaszanie nieobecności dziecka w danym dniu nie upoważnia do odpisu za ten dzień.


Jadłospis przedszkolny 03-07.04.2023
Pobierz plik
Jadłospis przedszkolny (bezmleczny) 03-07.04.2023
Pobierz plik
Instrukcja zgłoszenia nieobecności dziecka w systemie stoperek
Pobierz plik