Pułaskiego 25 15-337 Białystok
85 746 55 05
zsps2@um.bialystok.pl
Sekretariat 7:20 - 15:20

O szkole

/ O szkole
Historię Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego
w Białymstoku tworzyło przez 70 lat wielu wspaniałych ludzi – nauczycieli, uczniów
i rodziców, pracowników administracji i obsługi.

Na zawsze w pamięci pozostaną nazwiska kierowników: Bronisławy Kuraszkiewicz, Tadeusza Wolfarta, Kazimierza Radziwona, Antoniego Wojtacha, dyrektorów: Aleksandry Filipkowskiej, Jadwigi Dąbrowskiej, Sabiny Kramarczuk, Antoniego Dziemiańczuka, Bożeny Chlabicz. Jak i również nasi wicedyrektorzy: Walentyny Aleksiejuk, Haliny Brzezickiej, Elżbiety Zajczuk, Elizy Jakubczyk, Grażyny Sawickiej oraz nauczycieli, którym przyszło kształcić i wychowywać dzieci.

GALERIA
obejrzyj galerię zdjęć naszej szkoły
Wszystkie zdjęcia

Jest 1948 rok. Szkoła Podstawowa Nr 14 rozpoczyna swój pierwszy rok szkolny pod kierownictwem p. Bronisławy Kuraszkiewicz. Mieści się w skromnym drewnianym budynku przy ul. Kazimierza Pułaskiego i liczy 7 oddziałów. Rok 1954 – kierownik p. Tadeusz Wolfart rozpoczyna budowę nowej dwupiętrowej szkoły. Po 3 latach, 2 września 1957 r. kierownik, p. Kazimierz Radziwon uroczyście otwiera kolejny rok szkolny już w nowym budynku. Szkoła liczy 12 oddziałów i 469 uczniów, mających do dyspozycji 14 sal lekcyjnych, pracownię fizyczno – chemiczną, świetlicę. Rok później młodzież ćwiczy na sali gimnastycznej. Rok 1960 – funkcję kierownika sprawuje p. Antoni Wojtach, a po 13 latach, w 1973 r. dyrektorem zostaje p. Aleksandra Filipkowska. W szkole funkcjonuje kolejna pracownia – zajęć praktycznych, gabinet stomatologiczny i harcówka.

Rok 1975 – stanowisko dyrektora szkoły obejmuje p. Jadwiga Dąbrowska. W tym czasie ważnym wydarzeniem jest nadanie szkole imienia Kazimierza Pułaskiego. Podczas uroczystości, która odbyła się dnia 11 października 1979 r., w 200 rocznicę śmierci Kazimierza Pułaskiego, młodzież szkolna otrzymuje z rąk pani Dyrektor pierwszy sztandar. Fundatorem sztandaru są Zakłady Mechaniczne Przemysłu Ceramiki Budowlanej „CERAMA” w Białymstoku. Patron szkoły, Kazimierz Pułaski – „Rycerz wolności”, „Ojciec kawalerii amerykańskiej” – bohater walk o wolność dwóch narodów: polskiego i amerykańskiego. Połączył swoją miłością do wolności dwa tak odległe miejsca na Ziemi. Zmarł dnia 11 października 1779 r. w wyniku ran odniesionych w bitwie pod Savannah, oddając życie za ideały wolności.

ZESPÓŁ DYREKCJI
kadra zarządzająca naszą szkołą
Dyrektor
- mgr Wiesław Paniczko
Wicedyrektorzy

– mgr Hanna Żochowska

– mgr Agnieszka Orzechowska

– mgr Katarzyna Suszko

DZWONKI W NASZEJ SZKOLE
zapoznaj się z dzwonkami, które u nas obowiązują
LekcjaOdDoObiady
1.8:008:45
2.8:559:40
3.9:5010:35
4.10:4511:30Obiad gr. I
5.11:5012:35Obiad gr. II
6.12:5513:40Obiad gr. III
7.14:0014:45
8. 14:5015:35
9.15:4016:25
Czynna:
Nauczyciel bibliotekarz: