Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w podziale na siedem części

Identyfikator postępowania                   ocds-148610-c0b46f13-7b00-11ed-b4ea-f64d350121d2
Numer referencyjny postępowania      ZSP2.260.2.2022
Procedura                                                 Krajowa
Tryb postępowania                                 Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

Wszelkie informacje oraz pełna dokumentacja prowadzonego postępowania przetargowego dostępna jest pod poniższym linkiem:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c0b46f13-7b00-11ed-b4ea-f64d350121d2