Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Białymstoku w roku 2023

Identyfikator postępowania                   ocds-148610-36f1a67d-7a42-11ed-b4ea-f64d350121d2
Numer referencyjny postępowania      ZSP2.260.1.2022
Procedura                                                 Krajowa
Tryb postępowania                                 Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

Wszelkie informacje oraz pełna dokumentacja prowadzonego postępowania przetargowego dostępna jest pod poniższym linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-36f1a67d-7a42-11ed-b4ea-f64d350121d2