,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.’’

                                                       /Jan Paweł II/

Zapraszamy do współpracy ze Szkolnym Kołem Wolontariatu!

Jeśli masz trochę wolnego czasu i wielkie serce, chcesz pomóc innym, nie liczysz na zarobek – zapraszamy do współpracy.

Kto i kiedy może zostać wolontariuszem?

Do współpracy zapraszamy uczniów naszej szkoły.

Wolontariuszem możesz zostać w każdym momencie.

Przychodź na zebrania, czytaj ogłoszenia o naszych akcjach, które umieszczane są na tablicach i korytarzach szkolnych.

Przychodź też z własnymi propozycjami działań.

Angażuj się!

Co robimy?

Nasze działania są różnorodne. Jest ich wiele w ciągu roku. Organizujemy zbiórki na rzecz potrzebujących. Przygotowujemy i prowadzimy kiermasze. Pomagamy w nauce. Organizujemy zajęcia dla dzieci ze świetlicy czy z przedszkola.

Uczestniczymy w zbiórkach żywności. Włączamy się w organizację śniadań dla bezdomnych. Odwiedzamy pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej.

Kiedy i gdzie pracujemy?

Działamy w szkole i poza szkołą. Czasem w trakcie lekcji, ale bardzo często poza lekcjami, a nawet w wolne dni – np. w soboty czy niedziele.

Jaka nagroda was czeka?

Przede wszystkim ogromna satysfakcja ze świadomości, że robimy coś dobrego i wdzięczność tych których wspieramy.

Ci, którzy będą uczestniczyć systematycznie w różnych akcjach i przepracują  przynajmniej  30 godzin, mogą liczyć na wpis na świadectwie ukończenia szkoły, dzięki któremu otrzymają dodatkowe punkty przy przyjęciu do szkoły średniej.

opiekunowie SKW – Aneta Prokopiuk i Ewa Nierodzik


Program Szkolnego Koła Wolontariatu
Pobierz plik
karta etyczna wolontariusza
Pobierz plik
ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW Z WOLONTARIATU
Pobierz plik