Aktywność fizyczna w szkole to nie tylko lekcje wychowania fizycznego – to niezwykle ważny element kształtujący charakter, kondycję fizyczną i psychiczną młodych ludzi. To właśnie w szkole dzieci często stawiają pierwsze sportowe kroki, odkrywają swoje sportowe talenty.

Pozalekcyjne zajęcia sportowe w naszej szkole prowadzone są dla uczniów klas I – VIII. Proponujemy:

– gry i zabawy ruchowe dla uczniów klas I – III – p. Elżbieta Wasilewska;

– gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej dla uczniów klas I – III – p. Elżbieta Wasilewska;

– koszykówkę dla uczniów klas I – II – p. Elżbieta Wasilewska;

– koszykówkę dla uczniów klas III – VIII – p. Jarosław Gołębiowski, p. Elżbieta Wasilewska;

– unihokej dla uczniów klas IV – VIII – p. Tomasz Gasztold, p. Elżbieta Wasilewska;

– zajęcia z lekkiej atletyki dla uczniów klas IV – VIII – p. Jarosław Gołębiowski.

Celem prowadzonych zajęć jest:

– kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku;

– rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i umiejętności dbania o nie;

– kształtowanie wartościowych postaw w oparciu o etykę sportowca, tj.: wytrwałość, systematyczność, odpowiedzialność, samodyscyplinę, szacunek dla przeciwnika, zasadę fair play,

– przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym.

Praca z młodzieżą w trakcie zajęć pozalekcyjnych pozwala również na przygotowanie do udziału w zawodach sportowych, podczas których nasi młodzi sportowcy osiągają sukcesy na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim, bijąc życiowe rekordy.