Drodzy Uczniowie

w tym roku szkolnym 2022/2023 zbieramy następujące surowce wtórne:
MAKULATURA- w ramach całorocznej akcji proekologicznej mającej na celu ochronę środowiska oraz wspieranie działań Ogólnopolskiego Klubu Ekologicznego Gaja.    Zapakowaną makulaturę należy składać w pomieszczeniu 036( przy szatniach).

 W klasach 4-8 aktywni uczniowie otrzymają na koniec roku szkolnego ocenę za ekopostawę. z biologii lub przyrody.Kryteria do oceny: 30 kg – ocena celujący (waga 1), 60 kg – celujący (waga 2), 90kg i więcej – celujący (waga 3).

-NAKRĘTKI – w ramach akcji wolontaryjnej “Nakręć się na pomoc”. Zapakowane szczelnie reklamówki z nakrętkami można przynosić do pomieszczenia 021 przy szatniach oraz wpisać się na listę (stolik w pomieszczeniu 036-tam gdzie makulatura)). W klasach 6-8 aktywni uczniowie otrzymują punkty za wolontariat.

Za każde uzbierane 100 nakrętek uczeń otrzymuje 1 pkt, maksymalnie może otrzymać 5 pkt w roku szkolnym.

 Aktywność uczniów zostanie doceniona przy wystawieniu oceny z zachowania semestralnej i końcoworocznej.

Prosimy o zwrócenie uwagi, aby wpisać imię i nazwisko na listę swojej klasy! oraz ilość makulatury (kg), nakrętki (sztuki-około).
Zbiórki trwają do 19 maja 2023r.