Drodzy Uczniowie
W tym roku szkolnym 2021/2022 zbieramy następujące surowce wtórne :
MAKULATURA- w ramach całorocznej akcji proekologicznej mającej na celu ochronę środowiska oraz wspieranie działań Ogólnopolskiego Klubu Ekologicznego Gaja.

Zapakowaną makulaturę należy składać w pomieszczeniu 021 (przy szatniach) oraz wpisać się na listę. W klasach 4-8 aktywni uczniowie otrzymają na koniec roku szkolnego ocenę za ekopostawę. z biologii lub przyrody.

Kryteria do oceny: 30 kg – ocena celujący (waga 1), 60 kg – celujący (waga 2), 90kg i więcej – celujący (waga 3).

-NAKRĘTKI – w ramach akcji wolontaryjnej “Nakręć się na pomoc”. Zapakowane szczelnie reklamówki z nakrętkami można przynosić do pomieszczenia 036 przy szatniach oraz wpisać się na listę (stolik obok). W klasach 6-8 aktywni uczniowie otrzymują punkty za wolontariat. Za każde uzbierane 100 nakrętek uczeń otrzymuje 1 pkt, maksymalnie może otrzymać 5 pkt w roku szkolnym. W klasach 1-5 uczniowie najbardziej aktywni otrzymają dyplomy z podziękowaniami.

Wszyscy uczniowie biorący udział w zbiórkach otrzymają pochwały do oceny z zachowania.
Zbiórki trwają do 20 maja 2022r.
W tym roku szkolnym nie zbieramy baterii, kartridży oraz zużytych telefonów ze względu na szkodliwy ich wpływ podczas przechowywania w szkole. Nie zwalnia to jednak uczniów z obowiązku segregacji śmieci w miejscu przebywania i zamieszkania. Mając na uwadze czystość naszego otoczenia, dobra naszej planety zachęcajmy wszystkich  do takiego postępowania.


Zachęcamy,  nauczyciele biologii