W marcu 2022 r. naszą szkołę odwiedził szczególny gość- pani Dorota Andraka, Prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.   

Nasza szkoła nawiązała współpracę CPSD kilka lat temu przy realizacji projektu „Transatlantyk”. Atrakcyjnym elementem tego projektu była wymiana uczniowska, w ramach której w 2019 r. uczniowie SP 14 odwiedzili swoich rówieśników ze szkół polonijnych w Nowym Jorku i Derby, CT w Stanach Zjednoczonych.   

Obecnie wspólnie realizujemy projekty: „Rodzina Polonijna” oraz „Wagon Dobroczynności”. W obu projektach podstawą jest współpraca uczniów, nauczycieli i rodziców naszej szkoły i szkół polonijnych z USA,  w szczególności Polskiej Szkoły Sobotniej przy parafii Cyryla i Metodego w Nowym Jorku.   

W ramach „Wagonu Dobroczynności” pośredniczymy w przekazywaniu potrzebującym pomocy finansowej i materialnej oferowanej przez społeczność szkół polonijnych.   

W trakcie swojej wizyty  w naszej szkole pani Dorota Andraka przekazała pomoc finansową rodzinom uchodźców z Ukrainy. Wsparła również działania szkoły w zakresie niesienia pomocy potrzebującym.