2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju obejmujące sferę poznawczą, emocjonalną i społeczną dziecka. Wpływa na wszystkie obszary funkcjonowania przejawiające się w relacjach społecznych, komunikowaniu się oraz zainteresowaniach.

Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu mają na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa oraz zwrócenie uwagi na dyskryminację, izolację oraz nadużycia, jakich często doświadczają osoby dotknięte autyzmem.

Wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy w tym zakresie, zapraszamy  6 kwietnia  (sobota) w godzinach 11:00-15:00 do Centrum Handlowego Alfa  na spotkanie z organizacjami wspierającymi osoby ze spektrum autyzmu oraz ich rodziny.

Zapraszamy również do wyrażenia naszej akceptacji, tolerancji i jedności z osobami z autyzmem. Zachęcamy, aby 3 kwietnia (środa) wszyscy nauczyciele i uczniowie naszej szkoły ubrali się na niebiesko.

ulotka”na niebiesko dla autyzmu”