2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony w 2007 r. z inicjatywy Kataru przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Obecnie autyzm, obok chorób nowotworowych i cukrzycy, postrzegany jest jako jedno z najpoważniejszych zagrożeń zdrowotnych XXI wieku. Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu mają na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa oraz zwrócenie uwagi na dyskryminację, izolację oraz nadużycia, jakich często doświadczają osoby dotknięte autyzmem.

Autyzm to poważne, całościowe zaburzenie rozwoju obejmujące sferę poznawczą, emocjonalną i społeczną dziecka. Jako zaburzenie całościowe wpływa na wszystkie obszary funkcjonowania, przyczyniając się do występowania nieprawidłowości w relacjach społecznych, komunikowaniu się oraz sposobie zabawy.

Wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy w tym zakresie, zapraszamy 02 kwietnia 2022 r. (sobota) na spotkanie z organizacjami wspierającymi osoby ze spektrum autyzmu oraz ich rodziny w Galerii Atrium Biała.


Będą mieli Państwo możliwość porozmawiania ze specjalistami m.in. z Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku, Poradni Rozwiń Skrzydła czy Fundacji Przystanek Autyzm.

Zapraszamy również do wyrażenia naszej akceptacji, tolerancji i jedności z osobami z autyzmem. Zachęcamy, aby 7 kwietnia (czwartek po rekolekcjach) wszyscy nauczyciele i uczniowie naszej szkoły ubrali się na niebiesko.