Pułaskiego 25 15-337 Białystok
85 746 55 05
zsps2@um.bialystok.pl
Sekretariat 7:20 - 15:20

Samorząd uczniowski

/ Strefa ucznia / Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski to społeczność szkolna. Tworzą go wszyscy uczniowie naszej szkoły. Spotykamy się często na wspólnych uroczystościach i imprezach. Pracując w samorządzie uczniowie mają okazję rozwijać swoje pasje, zainteresowania.

Opiekun samorządu
To nauczyciel, który opiekuje się uczniami, wspiera ich w działaniu, kieruje pracą, modyfikuje pomysły, doradza.
Opiekun w naszej szkole:
- pani Bogumiła Czarnowska – klasy 4-8

Przewodniczącym Samorządu jest uczeń z najstarszej klasy w szkole, wybierany w drodze demokratycznych wyborów. Pełni swoje obowiązki od wyborów do końca roku szkolnego. Reprezentuje całą społeczność szkolną. Często prowadzi apele, różne imprezy, jest pomysłodawcą i organizatorem wielu szkolnych przedsięwzięć.

Przewodniczący Samorządu
Uczniowskiego
Nikola Kornelia Skowysz kl. 7b

Cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • wdrażanie dzieci i młodzieży do samorządności
 • rozwijanie zasad demokracji
 • kształtowanie właściwych postaw koleżeńskich, zasad fair play, zdrowej rywalizacji
 • rozwijanie talentów dziecięcych – organizatorskich, artystycznych, aktorskich, recytatorskich
 • nauka właściwego organizowania pracy, dzielenia na etapy, kończenia rozpoczętego działania
 • nauka współodpowiedzialności za wykonywane działania
 • realizowanie działań zawartych w planie wychowawczo – profilaktycznym szkoły
 • dbałość o harmonijny rozwój dziecka – emocjonalny i intelektualny

Zakres działań Samorządu Uczniowskiego:

 • przeprowadzenie wyborów na Przewodniczącego Samorządu
 • przygotowywanie i przeprowadzenie okolicznościowych imprez, np. andrzejki, mikołajki, walentynki według harmonogramu pracy samorządu
 • przeprowadzenie akcji charytatywnych na terenie naszej szkoły, współpraca z fundacjami
 • organizacja szkolnych dyskotek
 • przygotowywanie okolicznościowych gazetek, plakatów