Pułaskiego 25 15-337 Białystok
85 746 55 05
zsps2@um.bialystok.pl
Sekretariat 7:30 - 15:30

Samorząd uczniowski

/ Strefa ucznia / Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski to społeczność szkolna. Tworzą go wszyscy uczniowie naszej szkoły. Klasy młodsze zrzeszone są w małym samorządzie, klasy 4-8 w samorządzie uczniowskim. Spotykamy się często na wspólnych uroczystościach i imprezach. Pracując w samorządzie uczniowie mają okazję rozwijać swoje pasje, zainteresowania.

Opiekun samorządu
Jest to nauczyciel, który opiekuje się uczniami, wspiera ich w działaniu, kieruje pracą , modyfikuje pomysły, doradza.
Opiekunowie w naszej szkole:
- pani Alina Karpowicz-klasy 1-3
- pani Bogumiła Czarnowska –klasy 4-8

Przewodniczącym Samorządu jest uczeń z najstarszej klasy w szkole, wybierany na drodze demokratycznych wyborów. Pełni swoje obowiązki od wyborów do końca roku szkolnego. Reprezentuje całą społeczność szkolną. Często prowadzi apele, różne imprezy , jest pomysłodawcą i organizatorem wielu szkolnych przedsięwzięć.

Przewodniczący Samorządu
Uczniowskiego 2018/2019
Wiktoria Rutkowska –klasa 8c

Cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • wdrażanie dzieci i młodzieży do samorządności
 • rozwijanie zasad demokracji
 • kształtowanie właściwych postaw koleżeńskich, zasad fair play, zdrowej rywalizacji
 • rozwijanie talentów dziecięcych- organizatorskich, artystycznych, aktorskich, recytatorskich
 • uczenie właściwego organizowania pracy, dzielenia na etapy, kończenia rozpoczętego działania
 • uczenie współodpowiedzialności za wykonywane działania
 • realizowanie działań zawartych w planie wychowawczo- profilaktycznym szkoły.
 • dbanie o rozwój harmonijny rozwój dziecka- emocjonalny i intelektualny

Zakres działań Samorządu Uczniowskiego:

 • Przeprowadzenie wyborów na Przewodniczącego Samorządu
 • Przygotowywanie i przeprowadzenie okolicznościowych imprez , np. andrzejki, mikołajki, walentynki według harmonogramu pracy samorządu
 • Przygotowanie apeli okolicznościowych
 • Przeprowadzenie akcji charytatywnych na terenie naszej szkoły, współpraca z fundacjami
 • Organizacja szkolnych dyskotek
 • Dbanie o bezpieczeństwo na terenie szkoły
 • Przygotowywanie okolicznościowych gazetek, plakatów
 • Praca nauczycieli z uczniami zdolnymi- przygotowywanie się do konkursów