Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty umieszczonymi na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.