Rozstrzygnięty został Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły” adresowany do uczniów klas I – III.

Celem konkursu było:

 • promowanie bezpiecznych zachowań dzieci, poprzez wyrabianie przyzwyczajeń dotyczących bezpieczeństwa w ruchu pieszym,
 • utrwalenie wiedzy na temat zasad ruchu drogowego,
 • wdrażanie dzieci do zdrowej rywalizacji.
 • rozwijanie wyobraźni twórczej i ekspresji plastycznej

Na konkurs wpłynęło wiele ciekawych i pomysłowych prac. Jury po długich naradach, wyłoniło 15 prac.

Nagrody otrzymują:

 • Klara Czarnecka, kl. 1c
 • Weronika Łabowicz, kl. 2a
 • Julia Orzel, kl. 3e

Wyróżnienia otrzymują:

 • Mateusz Szmurło, kl. 1a
 • Laura Auchimik, kl. 1
 • Maja Kuczewska, kl. 1c
 • Julia Bartoszuk, kl. 1d
 • Wiktoria Steuer, kl. 2e
 • Oriana Sienkiewicz, kl. 2a
 • Karol Maciejczuk, kl. 2a
 • Kornelia Wojno, kl. 2e
 • Maria Ostasiewicz, kl. 3e
 • Zuzanna Oleksiuk, kl. 3e
 • Maria Mielko, kl. 3e
 • Jan Parfieniuk, kl. 3e


Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!
Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu.

Ewelina Gołaszewska, Anna Turowska