W tym miesiącu uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w konkursach:

1.Na najładniejszy plakat:

– W klasach IV – Kompozycje z kół i okręgów
– w klasach V i  VI – Kompozycje z wielokątów

– w klasach VII i  VIII – Liczba Pi

2.Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „KANGUR”.

 Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Nauczyciele matematyki