Warunki i sposoby przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym, ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
Pobierz plik
Wniosek do świetlicy 2020/2021
Pobierz plik
ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2020/2021
Pobierz plik
Statut SP 14
Pobierz plik
Zwolnienie ucznia kl. I – III z pojedynczych lekcji
Pobierz plik
Zwolnienie ucznia kl. IV – VIII z pojedynczych lekcji
Pobierz plik
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
Pobierz plik
Wniosek na obiady 2020/2021
Pobierz plik