“Chwilowo pokonane dobro silniejsze jest niż triumfujące zło.”

Lemony Snicket “Seria niefortunnych zdarzeń. Księga dwunasta. Przedostatnia pułapka”

Zapraszamy do udziału w IV edycji międzyszkolnego konkursu literacko- plastycznego, którego tegoroczny temat brzmi:

Zagadki kryminalne w komiksie

I. Uczestnicy

 Konkurs skierowany jest do  uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

II. Cele konkursu:

– rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania historią i literaturą oraz sztuką komiksu,
– rozwijanie kreatywności i talentów,
– propagowanie utworów detektywistycznych zawierających przykłady postaw bohaterów, którym przyświeca dobro, sprawiedliwość, uczciwość.

III. Zadania:

1. Należy przygotować komiks prezentujący przygodę  wybranego bohatera kryminalnego.  Praca powinna ukazywać zasady, którymi kierował się, aby  rozwiązać zagadkę, tajemnicę lub odnaleźć sprawcę przestępstwa.

2. Praca plastyczna powinna odnosić się do znanych utworów detektywistycznych, np.  „Szatana z siódmej klasy” Kornela Makuszyńskiego, „Serii niefortunnych zdarzeń”  Lemony’ego Snicketa, klasycznych powieści i opowiadań kryminalnych Arthura Conana Doyle’a i  Aghaty Christie lub innych.

3.  Format pracy –  arkusz papieru formatu  A 3. Technika dowolna (kredki, farby, piórko).

4. Na odwrocie arkusza powinna być  wklejona metryczka zawarta w załączniku.

IV. Nagrody:

1. Zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca – gwarantowane nagrody rzeczowe i dyplomy.

2. Nagrody rzeczowe i dyplomy otrzymają również autorzy prac wyróżnionych.

3. Wszyscy uczestnicy oraz nauczyciele ich przygotowujący otrzymają podziękowania.

V. Komisja:

Prace będą ocenione przez komisję składająca się z nauczycieli przedmiotów artystycznych, nauczyciela historii,  polonistów.

VI. Kryteria oceny:

– zgodność z tematem (bohater, który chce rozwiązać zagadkę kryminalną, wyznaczniki komiksu: tytuł, narracja do kadru,  dialogi i monologi postaci w dymkach, onomatopeje)                                                                                                                                                                                       

– odwołanie się do tekstów literackich ukazujących zagadkę kryminalną i jednocześnie propagujących wartości takie jak: dobro, sprawiedliwość, uczciwość,

– umiejętność przedstawienia treści całego utworu  lub jego fragmentu,

– poprawność merytoryczna, 
– poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna,
– walory artystyczne.

VII. Przebieg konkursu:

  1. Konkurs jest jednoetapowy.
  2. Prace będą oceniane w jednej kategorii wiekowej – klas IV-VIII.
  3. Do konkursu należy zgłaszać prace oryginalne, wcześniej niepublikowane i niezgłaszane w  innych konkursach.
  4.  Uczeń może zgłosić tylko jedną pracę.

5. Pracę należy wykonać i wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 29 listopada 2019 r. Do pracy należy dołączyć metryczkę, zgodę na przetwarzanie danych osobowych i klauzulę informacyjną (Załącznik nr 1). Tabelę należy uzupełnić czytelnie – DRUKOWANYMI LITERAMI.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych autorów w celu wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród i publikowania w materiałach dotyczących konkursu oraz do nieodpłatnego wykorzystania samych prac.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zgłoszonych prac. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane. Pozostałe prace będzie można odebrać osobiście.

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu.

9. Rozstrzygnięcie nastąpi do 13 grudnia. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie organizatora. O dokładnym terminie powiadomimy drogą mailową. Informacja będzie dostępna również na stronie internetowej https://zsps2.bialystok.pl

10. Wystawa pokonkursowa prac będzie trwała od 16 grudnia 2019 r. w ZSP nr 2
w Białymstoku, ul. Pułaskiego 25. Prace będzie można zobaczyć również w Filii nr 5 Książnicy Podlaskiej, ul. Pułaskiego 96 – termin będzie podany na stronie internetowej https://zsps2.bialystok.pl

11. Osoby do kontaktu:

Ewa Nierodzik (nierodzik.e@zsps2.bialystok.pl)

Dorota Szotko (szotko.d@zsps2.bialystok.pl),

Marta Sawoniuk (sawoniuk.m@zsps2.bialystok.pl)

Marek Kasperuk (kasperuk.m@zsps2.bialystok.pl)

12. Adres: 

Szkoła Podstawowa nr 14
ul. Pułaskiego 25,    15-337 Białystok
tel. szkoły:  85 746 55 05, fax: 85 7465 630                                  

e-mail: zsps2@um.bialystok.pl

strona internetowa: zsps2.bialystok.pl

Organizatorzy:

Dorota Szotko, Ewa Nierodzik, Marta Sawoniuk, Anna Sajkowicz-Romaniuk, Marek Kasperuk