18 czerwca 2019 r.

godz. 16.30 s. 28 Uroczystość pożegnania absolwentów klas VIII

godz. 18.00 s. 28 Uroczystość pożegnania absolwentów klas III gimnazjum

19 czerwca 2019 r.

godz. 8.00 – Msza w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny (ul. Zielna)

Uroczystość zakończenia roku szkolnego

godz. 9.00 s. 28 – klasy I – III

godz. 9.00 – klasy VIII i III gimnazjum – spotkanie z wychowawcami

godz. 10.30 s. 28 –  klasy IV – V

godz. 12.30 s. 28 – klasy VI – VII

Zapraszamy wszystkich Uczniów i Rodziców!