CZEKAMY NA KANDYDATÓW NA PRZEWODNICZĄCEGO SU w klasach 8

chętni z klas 8 zgłaszają swoje kandydatury do opiekuna samorządu- do poniedziałku – do 16.09.2019

opracowują plakat wyborczy , program i kampanię – 23.09.2019- 26.09.2019

WYBORY – 27 .09.2019-piątek na 1,2 i 3 lekcji- w tym dniu obowiązuje cisza wyborcza