1. Uczniów biorących udział w eliminacjach zapraszam dn. 6 grudnia 2019 r. (piątek), na godzinę 9:20 do Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego w Białymstoku, ul. Kazimierza Pułaskiego 25 (wejście od strony byłego gimnazjum) – dojazd autobusami linii nr 16, 26, 23.
  2. Opiekunowie rozbierają się w sali 013 (parter), uczniowie – w szatni (wskazana jest zmiana obuwia).
  3. O godz. 9:30 odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Kuratorium Oświaty i dyrektorem szkoły – sala gimnastyczna 011 (parter).
  4. Każdy uczestnik powinien posiadać KARTĘ KODOWĄ podpisaną przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza oraz przez rodzica/prawnego opiekuna, legitymację szkolną, długopis.
  5. Telefony komórkowe uczniowie zostawiają u swoich opiekunów.
  6. Konkurs rozpoczyna się o godz. 10:00 i trwa 90 min. Uczniowie spóźnieni nie będą wpuszczani.
  7. Szkoła nie udostępnia testu konkursowego. Będzie on zamieszczony na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
  8. Członków Komisji, powołanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, zapraszam na godzinę 9:00– sala 216.


Nina Chilimoniuk– Przewodnicząca Rejonowej Komisji

Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego