Podczas zajęć rozwijających kreatywność i twórcze myślenie uczniowie klasy I a poznają różne rodzaje gier planszowych. Uczą się relacji społecznych poprzez pracę w grupach, szanowania i nielekceważenia przeciwnika, przestrzegania zasad fair play podczas gry.