Programowanie to znacznie więcej niż liczenie, myślenie logiczne i poznawanie nowinek technicznych, to przede wszystkim ćwiczenie spostrzegawczości, dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, rozwój kreatywności, nauka myślenia komputacyjnego, współpraca w zespole. Klocki KORBO dają ogromne możliwości konstrukcyjne, stanowią inspirację do nauki kodowania i rozwijania wyobraźni uczniów.