„Poznajmy się” – pierwsze spotkanie przyszłych pierwszoklasistów z wychowawczyniami

Zajęcia adaptacyjne dla przyszłych uczniów klas pierwszych odbędą się w dniach 28 i 31 sierpnia 2020 r.

Serdecznie zapraszamy dziecko z jednym rodzicem. Wszystkich prosimy o zachowanie dystansu społecznego, a rodziców o założenie maseczek.

Do szkoły wchodzimy wejściem od bloku sportowego (od ul. Pracowniczej).

Spotkania odbędą się: 28 sierpnia – klasy Ib i Id godzina 16:30

31 sierpnia – klasa Ia godzina 16:00

klasa Ic godzina 16:30

Listy uczniów z podziałem na klasy znajdują się w wejściu głównym do budynku szkoły.

Przebieg:

1. Spotkanie rodziców, uczniów i wychowawczyń na sali gimnastycznej 028.

2. Spacer dzieci z wychowawczyniami po szkole. Rodzice wychodzą na zewnątrz.

3. Spotkanie uczniów i wychowawczyń w sali lekcyjnej.

4. Pożegnanie, przekazanie dzieci rodzicom.

ZAPRASZAMY!

Wychowawczynie klas pierwszych