„A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą. Nie znać języka swego – hańbą oczywistą”.         

 – Franciszek Ksawery Dmochowski

            Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony 21 lutego to dobra okazja, aby pokazać, że warto poznawać polszczyznę – język niełatwy, ale przecież nasz. O to chodzi, by mówić, pisać i czytać tak, żeby jasno wyrażać myśli. Już w XIX wieku znakomity polski poeta Juliusz Słowacki powiedział: “Chodzi mi o to, aby język giętki, powiedział wszystko, co pomyśli głowa…”

            W naszej szkole nauczyciele poloniści i bibliotekarze przygotowali  wystawy  związane z historią naszego języka, zagadnieniami poprawności  językowej i ortograficznej, a także ekspozycję pod hasłem: “Urok starej książki”. Odbyły się konkursy: “Mistrz języka polskiego”, “Łamańce językowe”, Historia jednego słowa oraz konkurs  kaligraficzno-‑ortograficzny. Uczestniczyło w nich około 100 uczniów.  Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami  i upominkami rzeczowymi.