1.W tym roku szkolnym, w marcu, uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w następujących konkursach:

a) na najładniejszy plakat:

– w klasach IV – Kompozycje z kół i okręgów,

– w klasach V i VI – Kompozycje z wielokątów

– w klasach VII i VIII – Liczba π

– w klasach IV-VIII – Dlaczego warto uczyć się matematyki

b) na wykonanie prezentacji multimedialnej dotyczącej liczby π.

Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Z najładniejszych prac wykonano gazetkę na korytarzu szkolnym.

2.W dniu 14.03 obchodzony jest ŚWIATOWY DZIEŃ LICZBY π.

Klasa VI D przygotowała inscenizację dotyczącą liczby π, piękna matematyki. Miała ją zaprezentować innym uczniom w dniu 14 marca. Niestety od 13.03. zajęcia w szkołach zostały odwołane. Na korytarzu szkolnym została wykonana również gazetka poświęcona liczbie π.

Elżbieta Włodkowska, Aneta Prokopiuk