W klasie III a jest realizowana innowacja pedagogiczna pt. „It`s English teatime…. – Czas na angielską herbatkę…”. Inspiracją do powstania niniejszej innowacji jest dążenie do zainteresowania uczniów językiem angielskim i wpojenia im przekonania, że we współczesnym świecie język angielski jest przyszłością.

21 lutego 2019 r. odbyły się kolejne zajęcia. Tematem były „Słówka, słówka, słówka…” czyli bogacenie zasobów leksykalnych z wykorzystaniem stron internetowych dla uczących się języka angielskiego, quizzlet, digipuzzle, kahoot. Uczniowie z wielką chęcią i zaangażowaniem uczestniczyli w zorganizowanych zajęciach.

                                                Prowadzący zajęcia:

                    Monika Czarniewska, Marta Klimuszko, Bożena Grybowicz