Dnia 1 czerwca 2021 r. uczniowie klas: Ia i Id wraz z wychowawczyniami Dzień Dziecka uczcili twórczym zaangażowaniem w Epi-Centrum Nauki, przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku. Uczestniczyli w wielu zajęciach edukacyjnych w Strefie Małego Odkrywcy. Na kilka godzin stali się naukowcami. Obserwowali jak działają różne maszyny. Pojawiło się wiele pytań, na które cierpliwie odpowiadali „naukowi przewodnicy” oraz wychowawczynie.   Aktywność umysłowa wyzwoliła u uczniów apetyt na pizzę, którą  otrzymali od szkolnej Rady Rodziców.

Wychowawczynie:

Bożena Kuczyńska, Małgorzata Omielańczyk,  Hanna Żochowska