Zapraszamy wszystkich chętnych , dobrego serca do zakupu cegiełek na rzecz Fundacji ‘Pomóż i Ty”- nasza szkoła pomaga zebrać fundusze podopiecznym na wózek inwalidzki. Już od 17 września przy świetlicy. Koszt cegiełki (kalendarzyk, pomoc dydaktyczna)-3 zł.

                                                                                                 Samorząd Uczniowski