Przewodnicząca – Agnieszka Kosacka-Bobier

Zastępca przewodniczącego – Anna Latos

Zastępca przewodniczącego – Łukasz Andrzejewski

Sekretarz – Justyna Karpiuk

Skarbnik – Monika Jaworska

Członkowie Rady Rodziców:  Małgorzata Perkowska

                                             Jarosław Jatel

                                             Łukasz Średnicki

Składkę na Radę Rodziców w kwocie 40,00 zł na pierwsze dziecko, a 30,00 zł na drugie dziecko można wpłacać na konto:

75102013320000160200259481