Przewodnicząca – Agnieszka Kosacka-Bobier

Wiceprzewodniczący – Teresa Bielawiec

Wiceprzewodniczący – Róża Chodorowska

Sekretarz – Joanna Trofimiuk

Skarbnik – Monika Jaworska

Członkowie Rady Rodziców:  Ewa Łempicka

                                             Artur Jaroszuk

                                             Adam Ostapczuk

Członkowie Komisji Rewizyjnej:  Dorota Olizarowicz

                                                    Katarzyna Chomutowska

                                                   Justyna Karpiuk

Składkę na Radę Rodziców w kwocie 40,00 zł na pierwsze dziecko, a 30,00 zł na drugie dziecko można wpłacać na konto:

75102013320000160200259481