Przewodniczący – Łukasz Andrzejewski

Zastępca przewodniczącego – Aneta Tumicz

Zastępca przewodniczącego – Marcin Popiołek

Sekretarz – Artur Jaroszuk

Skarbnik – Monika Jaworska


Członkowie Rady Rodziców:

Monika Filipczuk
Dominika Szoka
Jarosław Jatel

Komisja Rewizyjna:

Izabela Skłodowska
Agnieszka Witek
Anna Modrzejewska – Kasprzak


Składkę na Radę Rodziców szkoły podstawowej w kwocie 50,00 zł na pierwsze dziecko, a 30,00 zł na drugie dziecko oraz dodatkowe opłaty:
1. Papier ksero 20,00 zł
2. Stłuczkowe 20,00 zł
można wpłacać na konto:
75102013320000160200259481 Tytułem: Rada Rodziców, papier, stłuczkowe – Imię i nazwisko dziecka, klasa