Przewodniczący – Łukasz Andrzejewski

Zastępca przewodniczącego – Magda Bielicka

Zastępca przewodniczącego – Dominika Szoka

Sekretarz – Agata Bogunia

Skarbnik – Monika Filipczuk


Członkowie Rady Rodziców:

Róża Chodorowska
Monika Gałązka
Anna Modrzejewska – Kasprzak

Komisja Rewizyjna:

Marta Łajewska
Marcin Popiołek
Izabela Skłodowska


Składkę na Radę Rodziców szkoły podstawowej w kwocie 70,00 zł na pierwsze dziecko, a 40,00 zł na drugie dziecko oraz dodatkowe opłaty:
1. Papier ksero 40,00 zł
2. Stłuczkowe 20,00 zł
można wpłacać na konto:
75102013320000160200259481 Tytułem: Rada Rodziców, papier, stłuczkowe – Imię i nazwisko dziecka, klasa

Ubezpieczenie InterRisk: 46,00 zł