Informacja o pomocy materialnej dla uczniów od 1 sierpnia 2019 r.

Informujemy, że pomoc materialna dla uczniów obejmująca stypendia szkolne i zasiłki szkolne realizowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodziny w Białymstoku.

Uchwałą Rady Miasta z dnia 20 maja 2019 r. Nr XI/155/19 określony został Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białystok (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 29 maja 2019 r. poz. 2968). Szczegółowe informacje dotyczące warunków oraz terminów składania wniosków o stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2019/2020 dostępne są na stronie internetowej MOPR www.mopr.bialystok.pl