Grupa III – MISIE uwielbia zajęcia z wykorzystaniem chusty animacyjnej KLANZA. Dzieci oprócz wielkiej frajdy ćwiczą współdziałanie poprzez dążenie do osiągnięcia wspólnego celu. Zabawy zachęcają do nawiązania kontaktów i współpracy, wprowadzają dobry nastrój oraz integrują grupę.