SZANOWNI RODZICE

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego Nr 84 odbywać się będzie w terminie – od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. do godz. 15.00.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej na stronie: nabor.um.bialystok.pl lub odręcznie.

Zasady składania wniosków:

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru, w terminie do 25 marca 2020 r. do godz. 15.00;
  2. Dopuszczalne formy składania wniosku:
  • Wysłanie skanu wniosku i skanów pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki (zsps2@um.bialystok.pl);
  • Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Białymstoku:
  • wnioski rekrutacyjne należy składać przy wejściu (w przedsionku) do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Białymstoku (wejście byłego Publicznego Gimnazjum Nr 5);
  • wnioski rekrutacyjne rodzice  wrzucają (składają) w wyznaczone miejsce w zamkniętych kopertach;
  • przy wyborze papierowej formy złożenia wniosku niezbędnym jest wpisanie adresu e-mail we wniosku rekrutacyjnym (potwierdzenie złożenia dokumentów rekrutacyjnych rodzice otrzymają na wskazany we wniosku rekrutacyjnym adres e-maila).

3.Jeśli nie korzystają Państwo z komputera z dostępem do Internetu lub drukarki, formularz wniosku można wypełnić na miejscu i wrzucić w zamkniętej kopercie w wyznaczonym miejscu.

4. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. W przypadku braku możliwości otrzymania zaświadczenia z zakładu pracy, przedszkolne będzie przyjmować oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu zaświadczenia z zakładu pracy.