Miasto Białystok opracowało procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa na terenie samorządowych przedszkoli. Określone zostały kryteria kwalifikacji dzieci do miejskich placówek. Do 20 maja do godz. 15.00 należy złożyć deklarację uczęszczania dziecka do przedszkola.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem:

https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/przedszkola-kryteria-przyjec-dzieci.html