Dzieci z grupy III – MISIE, dzięki uprzejmości Pani Małgosi pełniącej funkcję woźnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 poznały tajniki jej pracy. Przedszkolaki mogły dowiedzieć się jak ważna i odpowiedzialna jest to funkcja.