5 lutego 2020 roku przedszkolaki uczestniczyły w audycji muzycznej pt. „Legendy podlaskie” w wykonaniu artystów ARTE – MUZA. To muzyczna opowieść o tajemnicach Podlasia, w których pojawił się pies Kawelin, duch z ulicy Lipowej oraz zakochana para z magicznego jeziora. Młodzi odbiorcy poznali także opowieść o królewiczu i cudzie w Wasilkowie.
Przedszkolaki zostały przeniesione do magicznego świata opowieści o naszej małej ojczyźnie, jaką jest Podlasie.